FörarbevisBåt.se är en del av sjoskolan.se

Förarbevis båt
Förarbevis båt

Förarbevis båt

Förarbevis båt heter idag Förarintyg båt, men är i stort samma utbildning idag som då. Namnbytet skedde för många år sedan men namnet lever fortfarande kvar i folkmun. Har du ett gammalt Förarbevis båt har det idag samma giltighet som dagens Förarintyg båt, så håll hårt i det. Vissa utbildare erbjuder även kurser med namn som Skärgårdsskeppare, eller liknande namn. Kursinnehållet kan skilja sig åt något, men alla leder till dagens certifikat Förarintyg båt. 

Kursinnehållet i Förarintyg uppdateras mellan åren, för att hålla utbildningen aktuell efter dagens förutsättningar till sjöss. Vidareutbildningen heter Kustskepparintyg. För att ta Kustskepparintyget måste man först bli klar med Förarintyg båt. Även båtpraktik dager är ett förhandskrav om du vill gå vidare till Kustskepparintyg. Tidigare fanns det ett krav att det skulle vara minst en månad mellan att du tog Förarintyg båt och Kustskepparintyg, men det kravet har utgått. Så nu kan du skriva proven på samma dag, om du tycker det är en bra idé. Dock måste du fortfarande ta Förarintyg innan du kan ta Kustskepparintyg. 

Förarbevis båt

Förarbevis båt, eller Förarintyg båt som det heter idag, är den bäst lämpade kursen att börja med om man är intresserad av båtlivet. Vi rekommenderar alla båtägare att ta detta intyg. Kursen gör dig till en säkrare båtförare. Du får lära dig om hur väjnings reglerna fungerar, många tycker det är klurigt med väjnings regler för t.ex. segelbåtar. Självklart ingår även lära om navigering, lär dig navigera säkert både med och utan modern elektronik. Vilken utrustning bör jag ha med ombord, vilken utrustning måste jag ha med ombord? Allt grundläggande om båtlivet ingår i utbildningen Förarintyg båt. 

Kasta loss med utbildningen Förarbevis båt

Det är NFB, Nämnden för båtlivsutbildning, som ansvarar för kursinnehållet, eller rättare sagt kunskapskraven. För att bli godkänd måste man skriva ett skriftligt prov med en av NFB godkänd Förhörsförrättare. Provet tar max 90 minuter, och det finns inga förhandskrav. Dock måste du vara 12 år. Priset för provet är 450kr och provet rättas som regel direkt efter skrivning. Blir du godkänd får du den “Blå boken”, med ditt intyg inskrivet på plats. 

Förarbevis båt

Om du avser hyra båt i t.ex. Medelhavet är ofta Förarintyg båt ett lägsta krav, tillsammans med SRC (VHF-certifikat).  Kravet ställs av den lokala båtuthyraren. Har du ett gammalt Förarbevis utskrivet på papper bör du vända dig till NFB för att få detta inskrivet i en Blå bok. Varje intygssida i Blå boken är översatt till engelska, tyska, franska och spanska varför den Blå boken fungerar bättre internationellt än ett gammalt Förarbevis båt utskrivet på ett papper med text på bara svenska. 

Vidareutbildningen, Kustskepparintyg, behöver du som har en större båt. Gränsen går vid 12 x 4 meter, alltså om ditt fartyg är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Och då måste man ha Kustskepparintyget för att få köra den båten.

Förarbevis båt

Ta Förarintyg båt – det är kul, lärorikt och väl investerad tid!

Förarbevisbåt.com är en del av sjoskolan.se

Kursinnehåll:

 • De internationella sjövägsreglerna
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Miljö
 • Säkerhet
 • Sjukvård
 • Sjömanskap
 • Miljö
 • Väder och vind
 • Radiokommunikation
 • Nautiska hjälpmedel
 • Fyrar
 • Utmärkningssystemet
 • Publikationer
 • Skeppshandlingar
 • Tullbestämmelser
 • Sjömanslagen
 • Sjölagen

Länkar till andra sidor